Czwartki z Informatyką Śledczą – pierwsze spotkanie już 16.01.2020 r.

Wszystkich tych, którzy śledzą przygotowania do inauguracyjnego spotkania w ramach drugiej edycji projektu Czwartki z Informatyka Śledczą, pragniemy poinformować, iż zajęcia poprowadzi Paweł Baraniecki – Kierownik Działu Projektów Specjalnych i Zarządzania Uprawnieniami Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Polkomtel Sp. z o.o. Wielokrotny prelegent na konferencjach naukowych dotyczących problematyki cyberprzestepczości. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem w telekomunikacji, dowodami elektronicznymi zarówno od strony technicznej jak i prawnej, a także mechanizmach współpracy pomiędzy organami ścigania a operatorami telekomunikacyjnymi.