• Konto bankowe
  Bank PeKaO S.A.
  91 1240 1444 1111 0010 6664 3817
 • Adres:
  Stowarzyszenie Prewencji Kryminalnej im. inspektora Marka Woźniczki
  ul. Mogilska 109/SMW
  31-571 Kraków
 • E-mail: zarzad@stowarzyszenieprewencjikryminalnej.pl
 • Telefon:

Członkowie zarządu stowarzyszenia pełnią dyżury w każdy wtorek w godz. 12.00 – 14.00
UWAGA w okresie wakacyjnym dyżury zostają zawieszone.