logo

Powstanie stowarzyszenia zostało zainicjowane przez byłych funkcjonariuszy Policji. Wieloletnie doświadczenie Policjantów wskazuje, że przepisy nie nadążają za szybko rozwijającą się przestępczością. Wraz z rozwojem intranetu oraz elektronicznych form rozliczania transakcji handlowych zwiększyła się liczba przestępstw w tym zakresie. Zwiększyła się również liczba przestępstw para bankowych tak zwanych piramid finansowych, czy też innych afer gospodarczych. Niejednokrotnie do przestępczości tej dochodzi z naiwności lub niewiedzy społeczeństwa. Aby uchronić ogół ludzi przed tą formą działań niezgodnych z prawem koniecznym wydaję się prowadzenie szeroko pojętej działalności informacyjno edukacyjnej. Stowarzyszenie Prewencji Kryminalnej im. inspektora Marka Woźniczki miedzy innymi pragnie wspierać Policję i inne instytucje w zakresie edukacji podnoszącej bezpieczeństwo i świadomość społeczną.