Zarząd:

PREZES – Grzegorz Marchwica
SKARBNIK – Wojciech Bugara
SEKRETARZ – Tadeusz Wierzbicki

Komisja rewizyjna:

Janusz Nowaczyk
Wilhelm Moneta
Piotr Szostak